La decadència de la ciutat antiga (5): Santos Mazzarino

Santos Mazzarino: Aspetti sociati del quarto secolo (1951) Aquesta obra de Mazzarino està dedicada a matisar i reestudiar amb rigor alguns tòpics del Baix Imperi. Pel tema que a nosaltres ens interesa aporta nous conceptes i dades molt interessants. Mazzarino engloba la problemàtica de la ciutat al Baix Imperi dins una temàtica més general que…

La decadència de la Ciutat Antiga (4): André Piganiol

André Piganiol: L’Empire Chrétien (325-396),1947. En la seva obra sobre l’Imperi Cristià, Piganiol no dedica un capítol específic al tema de les ciutats. Ara bé, tracta el tema tangencialment al parlar del comerç, els impostos i els decurions.   André Piganiol. Historiador francès (1883-1968) Per parlar de la ciutat al Baix Imperi, Piganiol posa l’exemple…

La decadència de la Ciutat Antiga (2): Max Weber

Max Weber Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, (1896). En el seu assaig «Les causes socials de la decadència de la Cultura Antiga», per argumentar el raonament sobre la decadència de la ciutat Max Weber fa servir una frase de Plini: “Latifundia perdidere Italiam”. L’argumentació del savi alemany és com segueix. Parteix  del caràcter…