Model teòric d’evolució social a partir de les restes arqueològiques: l’Empordà des del Bronze Final a la Colonització Grega

Publico avui un escrit de l’any 1986 realitzat a l’inici de la meva recerca sobre la transformació del paisatge empordanès entre el Mon Antic i l’Edat mitjana. L’objectiu d’aquesta recerca era establir un model teòric que permetés explicar la transformació social a partir de les restes arqueològiques. Per facilitar la tasca m’havia centrat en una…

Un exemple de transformació social: el NE de la Península Ibèrica des de la colonització focea fins al segle III dC.

En aquest post reflexiono sobre el s diferents processos de transformació social que va viure el territori de l’actual Catalunya com a conseqüència de la colonització grega i la conquesta romana. Els grecs massaliotes van fundar la ciutat d’Emporion motivats per causes que desconeixem, cercant uns objectius que no tenim encara clars del tot. La…

Honestiores, humiliores y el fin de la polis mediterránea

A mediados del siglo II dC. surge la distinción jurídica entre honestiores y humiliores. Con esta distinción, la población del Imperio Romano queda dividida, de iure y no solo de facto, en dos grupos diferenciados, los que poseen privilegios y los que no los poseen. En el Bajo Imperio esta distinción jurídica se traducirá en…