La decadència de la ciutat antiga (5): Santos Mazzarino

Santos Mazzarino: Aspetti sociati del quarto secolo (1951) Aquesta obra de Mazzarino està dedicada a matisar i reestudiar amb rigor alguns tòpics del Baix Imperi. Pel tema que a nosaltres ens interesa aporta nous conceptes i dades molt interessants. Mazzarino engloba la problemàtica de la ciutat al Baix Imperi dins una temàtica més general que…

La decadència de la Ciutat Antiga (4): André Piganiol

André Piganiol: L’Empire Chrétien (325-396),1947. En la seva obra sobre l’Imperi Cristià, Piganiol no dedica un capítol específic al tema de les ciutats. Ara bé, tracta el tema tangencialment al parlar del comerç, els impostos i els decurions.   André Piganiol. Historiador francès (1883-1968) Per parlar de la ciutat al Baix Imperi, Piganiol posa l’exemple…