La decadència de la Ciutat Antiga (2): Max Weber

Max Weber Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, (1896). En el seu assaig «Les causes socials de la decadència de la Cultura Antiga», per argumentar el raonament sobre la decadència de la ciutat Max Weber fa servir una frase de Plini: “Latifundia perdidere Italiam”. L’argumentació del savi alemany és com segueix. Parteix  del caràcter…