Reflexions expositives a partir d’Ifni

L’exposició “Ifni. La mili africana dels catalans” que el Museu Etnològic de Cultures del Món de Barcelona presenta a la seva seu del carrer Montcada, és un bon exemple de la funció que els museus juguen en la nostra societat avui en dia. En aquest cas es tracta de treure a la llum una història…