La decadència de la ciutat antiga (5): Santos Mazzarino

Santos Mazzarino: Aspetti sociati del quarto secolo (1951) Aquesta obra de Mazzarino està dedicada a matisar i reestudiar amb rigor alguns tòpics del Baix Imperi. Pel tema que a nosaltres ens interesa aporta nous conceptes i dades molt interessants. Mazzarino engloba la problemàtica de la ciutat al Baix Imperi dins una temàtica més general que…